Pokrstené, podpísané…nová kniha Do poslednej omrvinky a Memorandum o trvalej udržateľnosti v gastronómii

V stredu 12.12.2018 bol pre mňa špeciálnym dňom – konal sa krst knihy Do poslednej omrvinky, ktorú sme napísali spoločne s Vojtom Artzom – znalcom slovenskej gastronómie ho určite netreba predstavovať.

Okrem knihy bol však krst špeciálny aj inou udalosťou – podpisom Memoranda o neplytvaní potravinami medzi spoločnosťou Metro a Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov

Memorandum o neplytvaní potravinami a trvalej udržateľnosti v gastronómii

Maximálne využívanie potravín a minimalizovanie potravinového odpadu  je témou, o ktorej sa hovorí čoraz viac. Čoraz viac sa tiež objavuje snaha o konkrétne kroky, ktoré by pomohli plytvanie potravinami obmedziť a šíriť tiež myšlienku o zodpovednom nakladaní nielen s potravinami, ale so všetkými prírodnými zdrojmi.

Medzi profesionálmi z oblasti gastronómie sa na túto problematiku snaží poukázať veľkoobchod Metro a Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.  Ich predstavitelia slávnostne podpísali 12.12. 2018 Memorandum o maximálnom využívaní potravín a minimalizovaní odpadu.

Signatári Memoranda – Stephan Luger (METRO), Yuliia Pylypenko (METRO), Vojto Artz (Prezident SZKC), Zuzana Dúžeková (generálna tajomníčka SZKC)

Memorandum sa snaží nielen poukázať na nešetrné zaobchádzanie s potravinami. Chce najmä osloviť profesionálov z oblasti gastronómie, aby vo svojej praxi čoraz viac uplatňovali princípy bezodpadovosti. Vytýčilo päť základných princípov, ktoré sú na ceste k znižovaniu odpadu dôležité: rešpektovanie človeka a jeho zdravia, využívanie kvalitných potravín od lokálnych výrobcov, šírenie potravinovej solidarity, rozumné zaobchádzanie s potravinami vrátane recyklácie a kompostovania.

„Toto memorandum je len malým krokom na dlhej ceste, po ktorej sme sa rozhodli vydať. Veríme, že sa k veľkoobchodu METRO a Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov, ktorí memorandum podpísali ako prví, pripoja aj ďalší – profesionáli zo segmentu  HORECA a maloobchodu tvoriaci gro našich zákazníkov, ďalšie profesijné zväzy  či  široká verejnosť.  Bolo by skvelé, ak by si myšlienku zero waste osvojilo čo najviac prevádzok aj bežných ľudí,“ uviedla po podpise memoranda konateľka spoločnosti METRO Cash & Carry SR Yuliia Pylypenko.

Súčasťou memoranda je aj záväzok, že sa k nemu počas najbližšieho roka pripojí minimálne 100 podporovateľov nielen z radov HORECA profesionálov. „Verím, že toto memorandum nájde čo najširšiu podporu u ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov. Pridať sa k nemu bude čoskoro možné na stránke www.metro.sk. Zoznam signatárov sa bude priebežne aktualizovať,“ vyhlásila Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Podpísaniu Memoranda predchádzala panelová diskusia o uplatňovaní zero-waste v bežnom aj profesionálnom živote

Krst knihy Do poslednej omrvinky

Šíriť myšlienku maximálneho využívania potravín chce aj kniha Do poslednej omrvinky. Prostredníctvom 66 receptov prináša nápady a tipy, ako variť s čerstvými surovinami doslova do poslednej omrvinky. Poradí, ako využiť prebytky ovocia či zeleniny, ako skombinovať špajzové zásoby do rýchlych a chutných jedál, aj ako byť čo najbezodpadovejší v prípade, že ste konzumentom mäsa či rýb a morských plodov.

Krstným otcom knihy sa stal šéfkuchár Braňo Križan a krstilo sa, ako inak, omrvinkami.

„Verím, že táto kniha nebude len ďalšou položkou v knižnici. Chceme ňou inšpirovať nielen domácnosti a profesionálnych kuchárov k zmene myslenia, a nakoniec aj k zodpovednému správaniu sa k prostrediu. Aj táto kniha je dôkazom, že to s agendou zero waste myslíme skutočne vážne,“ povedal po krste knihy Vojto Artz a ja s jeho slovami môžem jedine súhlasiť.

Nuž a na záver, obrovské ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa na tvorbe knihy podieľali a vďaka ktorým som mala možnosť byť súčasťou tohto zaujímavého a inšpiratívneho projektu:

Vojto Artz

Metro

Ami Communications

Direct Press

Dušan Křístek

Lukáš Guzman

.

 

You may also like

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.