Prečo použitý kuchynský olej nepatrí do kanalizácie a ako ho likvidovať?

Aj vy sa na Štedrý deň chystáte vysmážať kapra? Patríte k milovníkom rezňov alebo vyprážaných rybích prstov či krokiet? Alebo si počas roka zvyknete dopriať rybičky v oleji či nakladané sušené paradajky?

Ak použitý kuchynský olej vylievate do záchoda či do drezu, zbystrite pozornosť. Tento spôsob jeho likvidácie je totiž jeden z najnevhodnejších. Prečo, a ako sa ho zbaviť šetrne voči životnému prostrediu, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Prečo použitý kuchynský olej a tuky nepatria do kanalizácie?

“Ak olej vylejeme do záchoda či drezu, zachytáva sa na stenách kanalizačných potrubí. Na takto vytvorený olejový film sa lepia zvyšky potravín, prípadne ďalšie nečistoty. Vnútorný prierez potrubia sa tak zmenšuje a kanalizácia, resp. kanalizačná prípojka, sa môže úplne upchať. Následné čistenie kanalizácie a odstraňovanie upchávok značne zvyšuje prevádzkové náklady,” upozorňuje hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Slavomíra Vogelová.

Okrem toho, olejový odpad má nepriaznivý dopad aj na čistiarne odpadových vôd. “Olej vytvára na hladine usadzovacích nádrží v ČOV vrstvu, ktorú je potrebné pracne a nákladným spôsobom odstrániť, aby sa olej nedostal do biologického stupňa ČOV a nespôsobil zníženie účinnosti čistiaceho procesu a zhoršenie kvality vyčistenej vody,” dodáva Slavomíra Vogelová.

Ďalším problémom je, že zvyšky jedla, olejov a tukov zachytených v kanalizácii sa biologicky samovoľne rozkladajú, pričom vzniká hnilobný zápach. Ten je lákadlom pre hlodavce, ktoré v kanalizačných potrubiach a okolí spôsobujú ďalšie škody a sú zdrojom prenosných chorôb.

Hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti radí, “Ak nechceme spôsobiť zbytočné vynakladanie finančných prostriedkov na čistenie upchatej kanalizácie a deratizáciu a zaťažovať životné prostredie, najlepším riešením je použitý kuchynský olej vyseparovať a odovzdať na určených zberných miestach.”

Reštaurácie, jedálne, hotely a ďalšie gastronomické prevádzky, musia použitý olej separovať a na svojej kanalizačnej prípojke majú zvyčajne inštalovaný aj lapač tukov. Navyše, prevádzkovateľ kanalizácie môže nakladanie týchto prevádzok s použitým jedlým olejom kedykoľvek skontrolovať.

Nakladanie domácností s použitým kuchynským olejom je však ťažko kontrolovateľné a ostáva len na zodpovednosti nás samotných. Ľahostajní by sme nemali byť ani v prípade, že splašky odvádzame do žumpy, či domovej čistiarne odpadových vôd.

Ak je obsah žumpy likvidovaný legálnou cestou, končí v čistiarni odpadových vôd rovnako ako splašky z verejnej kanalizácie.  Ak je protizákonne vylievaný do záhrad, potokov či na polia za obcou, predstavuje vážny environmentálny problém, pretože ohrozuje kvalitu pôdy aj podzemných vôd. Nakoľko splašky zo žúmp obsahujú aj zvyšky čistiacich a pracích prostriedkov, prípadne jedlých olejov, v konečnom dôsledku nezodpovedným znečisťovaním pôdy a podzemných vôd škodíme sebe samým.

Olej, ktorý skončí v domácej čistiarni odpadových vôd, zas môže spôsobiť mechanické problémy pri prevádzke čistiarne, preto aj v tomto prípade je lepšie použitý kuchynský olej vyseparovať a nevylievať do domovej kanalizácie.

Ako separovať použitý kuchynský olej?

Použitý rastlinný kuchynský olej (z vyprážania, vysmážania, fritovania či rôznych nálevov) je potrebné očistiť od zvyškov ostatných potravín a ostatných tekutín. Najlepšie je zliať ho cez sitko do čistej PET fľaše alebo originálneho obalu od oleja.

prepálený kuchynský olej

Kde je možné použitý kuchynský olej odovzdať?

V obci

Obec je podľa zákona o odpadoch povinná zabezpečiť zber jedlých olejov a tukov z domácností. Každá obec určuje spôsob nakladania s jedlými olejmi a tukmi vlastným všeobecným záväzným nariadením.

V obciach, ktoré majú zriadený zberný dvor, je možné jedlý olej odovzdať pracovníkom zberného dvora. Ak priamo v obci zberný dvor nie je, niektoré zabezpečujú zber použitého oleja počas presne určených dní v roku, v iných je zas možné odovzdať použitý olej pracovníkom miestneho úradu.

Informácie o presnom spôsobe likvidácie jedlých tukov a olejov je možné dostať na obecnom úrade na oddelení životného prostredia.

Na čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft

Ďalšou možnosťou je odovzdať použitý olej na vybraných čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft. V roku 2011 spustila projekt „Aj kvapka oleja sa ráta“, prostredníctvom ktorého spoločnosť vykonáva zber použitého rastlinného oleja. V súčasnosti je možné odovzdať ho na 162 čerpacích staniciach v 84 obciach a mestách na Slovensku.

O projekte som sa porozprávala s Antonom Molnárom, riaditeľom Podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

1/ Aký tip jedlého oleja je možné na pumpe odovzdať? Niektorí ľudia používajú na vyprážanie bravčovú masť – je aj tá vhodná na odovzdanie na čerpacích staniciach spoločnosti?

Recyklovať je možné akýkoľvek rastlinný olej s výnimkou kokosového oleja, ktorý je aj pri izbovej teplote tuhý a topí sa až pri 25 °C. Môže to byť aj olej, ktorý slúžil ako nálev potravín – napríklad syra, zeleniny (paradajok), aj rýb a výrobkov z nich. Je však dôležité dbať na čistotu separovaného oleja – napríklad šťava z mäsa alebo rýb v oleji kysnú, čím sa prekyslí aj olej, a to môže viesť k jeho „nevyčistiteľnosti“, a teda nepoužiteľnosti. Najlepšie je zliať olej cez sitko do suchej, pretože aj voda môže spôsobiť problém, a čistej PET fľaše alebo originálneho plastového obalu a zliať len čistý olej bez vody, šťavy a iných tekutín, ktoré sa nachádzajú na dne nádoby. Použitú bravčovú masť na čerpacích staniciach Slovnaft nezbierame. Masť, ktorú ľudia používajú pri vyprážaní, by sa rovnako nemala miešať s použitým rastlinným olejom.

2/ Na čo sa používa vyzbieraný jedlý olej?

Použitý kuchynský olej, ktorý spotrebitelia odovzdajú na čerpacích staniciach, putuje do závodu Meroco, kde sa spracuje na biopalivovú zložku. Tú potom naša spoločnosť pridáva do motorovej nafty. Biopalivová zložka z použitého kuchynského oleja znižuje emisie CO2.

3/ Ak chcem na niektorej z čerpacích staníc spoločnosti Slovnaft odovzdať použitý olej, musím súčasne na pumpe aj natankovať? Alebo je služba dostupná komukoľvek, aj nemotoristom?

Zber oleja od občanov nie je podmienený využitím ďalších služieb čerpacej stanice. Čerpacie stanice, kde môžu občania olej odovzdať, sme vyberali aj podľa lokality, kde sa nachádzajú, a teda dostupnosti pre občanov. Vo väčšine prípadov ide o sídliskové čerpacie stanice alebo čerpacie stanice v blízkosti nákupných centier. Ak je občan, ktorý chce olej odovzdať, našim zákazníkom a členom vernostného programu BONUS klub, získa za odovzdaný olej extra bonusové body.

4/ Plánujete do budúcna rozšíriť sieť čerpacích staníc zbierajúcich použitý kuchynský olej? Ak obyvatelia mesta, kde na čerpacej stanici Slovnaft doteraz nie je možnosť zberu kuchynského oleja, prejavia záujem o túto službu, vedeli by ste čerpaciu stanicu perspektívne zaradiť do projektu “Aj kvapka oleja sa ráta”?

Zoznam čerpacích staníc, kde môžu občania použitý kuchynský olej odovzdať, pravidelne každoročne aktualizujeme. Aktuálne (od začiatku decembra 2017) sme rozšírili možnosť odovzdať olej z 95 čerpacích staníc na 162. Dostali sme sa tak už do 84 miest a obcí. Po určitom čase vyhodnotíme úspešnosť projektu v rozšírenej sieti a podľa potreby ju môžeme o rok opäť upraviť. Naším cieľom je dostať túto službu čo najbližšie k obyvateľom.

5/ Projekt “Aj kvapka oleja sa ráta” ste odštartovali v roku 2011. Ak môžete bližšie špecifikovať – aké množstvo oleja ste vyzbierali v priebehu uplynulých rokov? O koľko ton vzrástlo množstvo vyzbieraného oleja v roku 2016, oproti roku 2011, kedy ste projekt spustili? Majú ľudia o túto službu záujem?

Teší nás, že povedomie o možnosti recyklácie použitého kuchynského oleja rastie, o čom svedčia aj vyzbierané množstvá. Kým v roku 2011, kedy bol spustený pilotný zber, sa celkovo vyzbieralo asi 300 kg, v súčasnosti každý štvrťrok vyzbierame viac ako 8000 kg. Celkovo sme za približne sedem rokov poskytovania tejto služby občanom vyzbierali a opätovne zužitkovali viac ako 60 ton použitého kuchynského oleja.

Ďakujem za rozhovor a želám projektu veľa úspechov.


A čo vy? Ak si aj vy myslíte, že každá kvapka oleja sa ráta a chceli by ste o tom dať vedieť svojim známym, pod článkom sú umiestnené tlačidlá na jeho zdieľanie na sociálnych sieťach. Verím, že tak v kuchynských drezoch tento rok skončí menej oleja.

You may also like

2 komentáre

  1. Vôbec som netušila,že existuje zber oleja. A veľmi sa mi to páči. Určite odteraz začnem zbierať olej a odovzdám na slovnaftke. Pochválim sa,že nikdy som nelievala olej do kanalizácie ?. Ďakujem za zaujímavý článok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.